Szkoła działa w godz. 7:30 do 17:00

Klasy rozpoczynają zajęcia o godz. 8:15. Ostatnia lekcja kończy się o godz.15.30
Po każdej lekcji następuje przerwa, która standardowo trwa 5 min z wyjątkiem przerw zwanych długimi. Dla młodszych dzieci 9.50 - 10.15 oraz 11.50 - 12.20, dla starszych klas 10.40 - 11.05 oraz 12.40 - 13.10.
Większość zajęć pozalekcyjnych kończy się o godz. 16:15

O ile pozwalają na to warunki pogodowe przez cały rok zachęca się uczniów do przebywania na świeżym powietrzu i uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych podczas długich przerw.

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają gotowi do udzielenia pierwszej pomocy dyżurujący nauczyciele i pracownik ochrony
Wakacje i dni wolne od nauki są zgodne z kalendarzem szkół publicznych
Uczniowie proszeni są o przybywanie do placówki nie wcześniej niż o 8:00 i nie później niż o 8:25. W razie spóźnienia Rodzice proszeni są o wcześniejsze poinformowanie Szkoły.