Zasady zapisywania nowych uczniów

ODDZIAŁ 0
1. Od dzieci aplikujących do oddziału 0 nie wymagamy znajomości języka angielskiego.
2. Wszyscy kandydaci do oddziału 0 poddawani są standardowym testom. Oceniany jest poziom gotowości szkolnej małych kandydatów, w tym m.in. poziom przygotowania przedszkolnego w zakresie funkcji słuchowych, grafomotorycznych, matematycznych oraz rozwoju społecznego. Badanie przeprowadzane jest przez psychologa szkolnego w budynku szkoły.
*Szkoła nie współpracuje z żadnym przedszkolem, w procesie rekrutacji nie ma znaczenia, do której placówki przedszkolnej uczęszcza dziecko.
KLASY 1-8
1. Od dzieci aplikujących do klas od 1 do 8 wymagamy znajomości języka angielskiego adekwatnego do poziomu nauczania w danej klasie i oceniamy ją na postawie testów. Ocenie poddany jest także poziom wiedzy z języka polskiego i matematyki.
2. W procesie rekrutacji bierzemy także pod uwagę wiek dziecka, jego wcześniejsze osiągnięcia, opinię z poprzedniej szkoły oraz chęć współpracy i współdziałania rodziców ze środowiskiem szkolnym (rozmowa kwalifikacyjna).

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia i sfinalizowania procesu rekrutacji:

Etap I - wypełnienie Podania o przyjęcie i wysłanie go na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Etap II - po pozytywnym zakwalifikowaniu ucznia podpisanie przez Rodziców/Opiekunów Umowy o kształcenie.
Etap III - wpisanie do Księgi Uczniów.
Władze Szkoły są w pełni świadome tego, że uczniowie pochodzą z wielu krajów, w których systemy edukacji określają kryteria wiekowe poszczególnych klas w sposób różny od tych stosowanych w Polsce. Szkoła rezerwuje sobie prawo do umieszczenia ucznia w najbardziej, jej zdaniem, odpowiedniej klasie.
Szkoła rezerwuje sobie prawo do odmowy przyjęcia ucznia, jeśli specyficzne potrzeby dziecka, czy to natury emocjonalnej, ruchowej, czy czysto pedagogicznej nie mogą być w pełni zaspokojone. Szkoła może również odmówić przyjęcia ucznia na podstawie negatywnej oceny z poprzedniej szkoły.
Opłata za testy jest uiszczana w sekretariacie szkoły podczas zapisywania ucznia na badanie.