Wyniki XIII Megaolimpiady Wiedzy są powodem do radości nie tylko dla uczniów naszej szkoły biorących w niej udział, ale i nauczycieli, którzy są niezwykle dumni z sukcesów swoich podopiecznych. Pamietajmy, że sukcesem jest już sam udział w konkursie wojewódzkim!

Laureatami zostają osoby, które osiągnęły trzy najwyższe wyniki w danym konkursie zdobywając jednocześnie nie mniej niż 80%. W tym roku szczególnie wysoki poziom reprezentowały dzieci uczestniczące w konkursach języka angielskiego. Zdobycie 90% nie gwarantowało we wszystkich kategoriach wiekowych uzyskanie miana laureata.

Uczestnicy konkursów:
R. Siwicki, A. Lengier, M. Reszel, M.Rochowicz, E. Lala, Z. Kizielewicz, M. Sobczak, M. Stachowiak, H. Harciarek, T. Zieliński, M. Kupis, O. Reszel, B. Bronik, D. Sikorska, M. Mierzejewski, Z. Zagórska, M. Szukalska, J. Skwiercz, M.Skowronek, J. Makowski

Laureaci:
Konkurs Języka Angielskiego
Maja Reszel , Mikołaj Stachowiak , Tommy Zieliński , Zofia Zagórska
Konkurs Ortograficzny
Mikołaj Stachowiak
Konkurs Matematyczno- Przyrodniczy
Zuzanna Kizielewicz

Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!