Pragniemy podzielić się naszymi wrażeniami z ostatniej edycji "Weekendu z nauką", w której miałyśmy przyjemność wziąć udział 1-3 grudnia 2017 roku. Weekend z nauką odbył się we Władysławowie, w” Willi Pomorzanka. Wyjazd zorganizowało Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w ramach programu Zdolni z Pomorza”.

Zdolni z pomorzaSponsorem szkolenia dla nauczycieli i uczniów była Grupa LOTOS S.A., która jest czteroletnim partnerem programu. Efektem warsztatów były projekty opracowane zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli, a które uczestnicy zaprezentowali podczas ostatniego dnia pobytu we Władysławowie. Jako cel organizatorzy wyznaczyli sobie kształtowanie umiejętności społecznych (w tym inteligencji emocjonalnej uczniów i nauczycieli). 
Warsztatom towarzyszyła bardzo dobra atmosfera stworzona przez organizatorów i uczestników. Sprzyjała ona aktywności twórczej i pozwoliła osiągniąć zamierzone cele. W rezultacie powstało kilka bardzo ciekawych materiałów filmowych. Liczymy na to, iż w przyszłym roku będziemy miałymożliwość ponownego wzięcia udziału w wydarzeniu.

|Zuzanna Gałkowska i Katarzyna Kusojć


Program "Zdolni z Pomorza" jest kontynuacją działań zapoczątkowanych projektem "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" i wykorzystuje wypracowane w jego ramach rozwiązania. Działania zostały rozszerzone o nauki przyrodnicze oraz humanistyczne. Celem programu jest: doskonalenie kadry nauczycielskiej w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych, umożliwienie wymiany doświadczeń i przykładów praktyki 
rozwijania uzdolnień, podnoszenie jakości i efektywności kształcenia, doskonalenie umiejętności uczenia się i nauczania, korelacja działań rożnych instytucji na rzecz wspierania uczniów uzdolnionych.