W tym roku, nasi nauczyciele podjęli wspólną decyzję o tym, żeby w zamian za przyjmowanie od rodziców i uczniów z okazji Dnia Nauczyciela kwiatów lub słodyczy zbierać do puszek pieniądze na pomoc potrzebującym.


Hojność Rodziców pozwoliła nam zebrać 3.530,10 zł. Za zebrane środki udało nam się kupić laptopa, który był marzeniem 11 letniego Nikodema z Fundacji “Mam Marzenie”.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, rodzinom i uczniom Szkoły Amerykańskiej za ich dobroć I hojność.