W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła uzyskała ponadprzeciętne wyniki na sprawdzianie "ósmoklasisty" przewyższając średnie wyniki w województwie pomorskim o 35%, a w kraju o 36%.

 

 Od kilku lat bierzemy udział w amerykańskich testach Stanforda zaprojektowanym przez Pearson w którym szkoła uzyskuje bardzo dobre wyniki.