Opłaty i czesne

Wpisowe z tytułu przyjęcia ucznia do szkoły wynosi jednorazowo 1250 PLN
Opłata za testy wynosi 100 PLN
Miesięczne czesne w roku szkolnym 2018/19 dla uczniów klas 0-8 płatne w systemie 10-cio miesięcznym od września do czerwca wynosi 1750 PLN