Opłaty i czesne

Wpisowe z tytułu przyjęcia ucznia do szkoły wynosi jednorazowo 1900 PLN
Opłata za badanie rekrutacyjne oraz testy wynosi 100 PLN
Miesięczne czesne dla uczniów klas 0-8 płatne w systemie 10-cio miesięcznym od września do czerwca wynosi 1900 PLN
Zniżka na drugie dziecko wynosi 20% kwoty czesnego.