Opłaty i czesne

Wpisowe z tytułu przyjęcia ucznia do szkoły wynosi jednorazowo 2200 PLN.
Opłata za badanie rekrutacyjne oraz testy wynosi 100 PLN.
Miesięczne czesne dla uczniów klas 0-8 płatne w systemie 10-cio miesięcznym od września do czerwca wynosi 2200 PLN.
Zniżka na drugie dziecko wynosi 20% kwoty czesnego.
Zniżka na trzecie dziecko wynosi 50% kwoty czesnego.