Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Angielskim prowadzona jest przez Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe

Zarząd
Amerykańsko-Polskiego
Stowarzyszenia
Oświatowego

Jolanta Gudyka
Prezes

John Sudar
Vice-prezes

Danuta Wojnowska
Skarbnik

Joanna Nowakowska
Sekretarz

Jolanta Wiesiołek
Członek

Anna Pawłowska
Członek

Iwona Plińska
Członek