Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Angielskim prowadzona jest przez Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe

Zarząd
Amerykańsko-Polskiego
Stowarzyszenia
Oświatowego

Jolanta Gudyka
Prezes

John Sudar
Vice-prezes

Hanna Siek-Zagórska
Skarbnik

Joanna Nowakowska
Sekretarz

Danuta Wojnowska
Członek

Jolanta Wiesiołek
Członek