Szkoła działa w godz. 7:30 do 17:00

Klasy rozpoczynają zajęcia o godz. 8:15. Ostatnia lekcja kończy się o godz.14.55
Po każdej lekcji następuje przerwa, która standardowo trwa 5 min za wyjątkiem przerw zwanych długimi: 10:05 - 10:20 oraz 11:55 - 12:30 (przerwa na lunch – 15-20 min przeznaczone na zabawę na powietrzu, 20 na posiłek)
Większość zajęć pozalekcyjnych kończy się o godz. 16:00.

O ile pozwalają na to warunki pogodowe przez cały rok zachęca się uczniów do przebywania na świeżym powietrzu i uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych podczas długich przerw.

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają gotowi do udzielenia pierwszej pomocy dyżurujący nauczyciele i pracownik ochrony
Wakacje i dni wolne od nauki są zgodne z kalendarzem szkół publicznych
Uczniowie proszeni są o przybywanie do placówki nie wcześniej niż o 8:00 i nie później niż o 8:25. W razie spóźnienia Rodzice proszeni są o wcześniejsze poinformowanie Szkoły.