Ostatnie kwoty dotarły na naszą aukcję charytatywną "Dobro wraca". W sumie zebraliśmy 50 000 PLN!

Jak zwykle cała społeczność szkolna stanęła na wysokości zadania. Dziękuję z całego serca uczniom, rodzicom i nauczycielom za poświęcenie, hojność i dobre serce."W życiu codziennym wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznym, lecz wdzięczność- szczęśliwymi"

(David Steindl- Rast) I właśnie taka postawa wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie uczyniła nas bardzo szcześliwymi.

 

Z poważaniem

Jolanta Gudyka

Dyrektor szkoły